Vladimir Andrieș

Vladimir Andrieș

Dirijor

Născut  în  1964,  a  început  să  studieze  vioara  la  Școala  de  Muzică  din  Soroca.  În  1984  absolvește  Colegiul  de  Muzică  ”Șt.Neaga”  din  Chișinău,  iar  în  1989  -  Conservatorul  ”G.Musicescu”  -  clasa  profesorului  M.Muler.  În  perioada  1989-1991  urmeză  studiile  postuniversitare  la  Conservatorul  ”P.Ceaikovski”  din  Moscova  în  clasa  de  violă  a  maestrului  F.Drujinin.  Din  1991  revine  la  Chișinău,  unde  începe  acvtivitatea  pedagogică  în  cadrul  Conservatorului  și  cea  artistică  în  componența  Orchestrei  Naționale  de  Cameră,  devenind  ulterior  concertmaistru  al  grupului  viole  în  acest  distins  colectiv  artistic.  În  cadrul  Academiei  de  Muzică,  Teatru  și  Arte  Plastice  studiază  și  dirijatul  simfonic,  fiind  conducătorul  orchestrelor  studențești  simfonice  și  de  cameră,  cu  care  evoluează  pe  scenele  din  țară.  În  cadrul  Orchestrei  Naționale  de  Cameră  a  participat  la  numeroasele  turnee  artistice  prin  Europa  și  în  SUA.  Este  Maestru  în  Artă  din  Republica  Moldova,  Doctor  în  studiul  artelor,  conferențiar  universitar  și  din  2012  -  șef  catedră  instrumente  cu  coarde  a  Academiei  de  Muzică,  Teatru  și  Arte  Plastice.