Anna Strezeva

Anna Strezeva

Orgă

Născută  la  Chişinău  într-o  cunoscută  familie  de  muzicieni,  Ana  STREZEVA  şi-a  început  studiile  la  Liceul  de  Muzică  "E. Coca",  pe  care  l-a  absolvit  în  1972  la  două  specialităţi  -  pian  şi  teoria  muzicii.  În  1978  absolveşte  Conservatorul  "P. Ceaikovski"  din  Moscova,  facultatea  teorie,  iar  în  1980  -  orga,  care  a  studiat-o  cu  profesorul  Leonid  Roizman.

 Din  1978  lucrează  la  Sala  cu  Orgă,  până  în  prezent  susţinând  peste  o  mie  de  recitaluri.  A  concertat  în  toate  republicile  ex-URSS,  în  Europa  (România,  Ungaria,  Finlanda,  Germania,  Franţa)  şi  în  Statele  Unite  ale  Americii.

 Tot  din  1978  este  pedagog  de  teorie  a  muzicii  la  Liceul  "E. Coca",  apoi  la  Liceul  "S. Rahmaninov",  la  ora  actuală  fiind  şef  de  secţie  la  această  instituţie.  În  1994  fondează  Ansamblul  "Barocco",  întrunind  cei  mai  talentaţi  elevi  ai  liceului  într-o  formaţie,  care  include  instrumente  aerofone,  corzi,  pian.  Prelucrările  şi  transcrierile  textelor  muzicale  pentru  diferite  componenţe  ale  ansamblului, de  asemenea, îi  aparţin Anei  STREZEVA.

Repertoriul  organistei  include  pe  lângă  muzica  originală  de  orgă  multe  alte  capodopere  ale  muzicii  instrumentale  şi  vocale,  transcrise  pentru  orgă  de    interpretă.  Adesea  recitalurile  Anei  STREZEVA  se  încheie  cu  improvizaţii  pe  teme  propuse  de  spectatori.

Pe  parcursul  activităţii  sale  artistice  organista  a  acompaniat  toate  vedetele  artei  interpretative  din  ţară,  care  au  în  repertoriu  creaţii  cu  orga,  a  concertat  cu  multe  colective  artistice - corale,  orchestre,  diferite  ansambluri  instrumentale.

 Ana  STREZEVA, Artistă  a  Poporului  din Republica Moldova  (2013),  a  realizat ample programe de concert, prezentate şi peste hotare, cu soprana Maria BIEŞU, cu  naiştii  Vasile IOVU  şi  Gheorghe ZAMFIR,  evoluarea  celui  din  urmă  pe  scena  Sălii  cu  Orgă  din  Chiţinău  constituind un eveniment  memorabil  în  istoria  vieţii  muzicale  a  capitalei.