Istorie

Istorie

 Situată în unul din cele mai frumoase edificii din centrul oraşului, Sala cu Orgă din Chişinău este o instituţie cultural-artistică de prim rang. Activitatea sa are o importanţă de excepţie în viaţa spirituală a capitalei, iar, graţie anumitor acţiuni (festivaluri, concursuri etc.), impactul acestei activităţi depăşeşte cadrul naţional.

Misiunea de bază a instituţiei rezidă în organizarea stagiunilor concertistice prin care se urmăreşte promovarea valorilor muzicii clasice universale şi naţionale în interpretarea unor formații, instrumentişti, vocalişti de performanţă din ţară şi de peste hotare. Aici evoluează în permanenţă Orchestra Naţională de Cameră,  prim-dirijor  Cristian  FLOREA,  Corul Național de Cameră condus de Ilona STEPAN, Cvartetul  Național  de  Coarde  condus  de  Cristian  FLOREA,  organista Anna STREZEVA, violoncelistul Ion JOSAN,  strălucitul violonist  Ilian GÂRNEŢ, talentatul flautist Ion NEGURĂ jr. - formații şi solişti ai instituţiei, se produc recitaluri instrumentale, vocale, concerte camerale, simfonice, vocal-simfonice, au loc serate tematice literar-muzicale, vernisaje ale unor expoziţii de artă plastică  și  fotografie, serate de creaţie dedicate personalităţilor marcante (compozitori, interpreţi, poeţi, scriitori etc.)

Edificiul Sălii cu Orgă, monument de arhitectură luat sub ocrotirea statului, este de o frumuseţe aparte. Construit la sfârşitul secolului XIX - începutul secolului XX sub conducerea inginerului Mihail CECHERU-CUŞ, edificiul se impune prin forme monumentale, executate preponderent în stil clasic, îmbinate cu unele elemente de artă romantică. Cupola şi grupurile sculpturale imprimă clădirii o expresivitate artistică aparte. Până în anul 1974, clădirea a găzduit  Banca de Stat.

În deceniul şapte al secolului trecut un grup de intelectuali în frunte cu dirijorul Timofei GURTOVOI (1919-1981), prim-dirijor al Orchestrei Simfonice a Filarmonicii, promovează ideea construirii unei noi săli de concerte în care ar fi instalată o orgă. Această idee a fost susţinută de conducerea de atunci a republicii, care decide să reconstruiască interiorul băncii, adaptându-l pentru concerte de muzică de cameră şi de orgă. Între anii 1975-1978 clădirea a fost reconstruită sub conducerea lui I.LEONCENCO, arhitectul principal al lucrărilor de reconstrucţie, cu participarea lui D.LEVIT, inginer şef, S.LEBEDEV, arhitect principal al oraşului, D.GOLIŢOV, şeful departamentului de specialitate de la Ministerul Culturii, a pictorilor L.GRIGORAŞCENCO, C.LODZEISCHI, A.ŞUBIN, a sculptorului L.DUBINOVSCHI. Acestuia din urmă îi aparţin portretele sculpturale ale unor mari compozitori, printre care J.S.BACH, W.A.MOZART, G.F.HÄNDEL, P.I.CEAIKOVSKI, G.ENESCU, Şt.NEAGA, instalate în sală şi în holuri. Toate lucrările s-au efectuat sub controlul personal şi cu susţinerea lui I.BODIUL, pe atunci prim-secretar al Comitetului Central al partidului. La aceste lucrări au fost antrenaţi şi specialişti invitaţi din alte regiuni: parchetul a fost executat de meşteri din Ucraina de Vest, ornamentele de pe tavan au fost efectuate de restauratori din Odesa, scaunele albe, capitonate cu stofă de catifea şi ornamentele au fost poleite de aurari din Sankt-Petersburg, restauratori ai palatelor regale din Petergof şi Ţarskoe Selo (s-au folosit circa 900 g de aur), candelabrele din cristal preţios au fost executate de meşteri din Cehia.

Orga, montată în această sală superbă, e construită la firma „Rieger-Kloss" din oraşul ceh Krnov, firmă cu tradiţii vechi, cunoscută de mai bine de un secol datorită instrumentelor sale, instalate în numeroase oraşe ale lumii. Orga din Chişinău este electromecanică, de dimensiuni medii, cuprinzând circa 4000 tuburi cu dimensiunea de la 15 cm pâna la 5,5 m în 56 de registre.

Ea a răsunat pentru prima dată la 15 septembrie 1978 în concertul de inaugurare a Sălii cu Orgă din Chişinău, eveniment la care şi-au dat concursul organista Svetlana BODIUL, artistă emerită, soprana Maria BIEŞU şi violoncelistul Ion JOSAN, artişti ai poporului, Capela Corală Academică „DOINA", condusă de Veronica GARŞTEA.

Anume în această zi începe istoria activităţii Sălii cu Orgă din Chişinău, care devine în timp un adevărat templu al Euterpei. În cele 3 decenii de existenţă a Sălii cu Orgă, pe scena ei au evoluat distinşi interpreţi şi colective de cameră din republicile ex-URSS, printre care orchestra de cameră „VIRTUOZII MOSCOVEI", condusă de V.SPIVAKOV, Corul de Cameră din Moscova, condus de V.MININ, Ansamblul "MADRIGAL" al Filarmonicii din Moscova, Orchestra de Cameră de Stat din Rusia, condusă de V.TRETIAKOV, Ansamblul de muzică veche „HORTUS MUSICUS" din Tallinn (Estonia), orchestrele de cameră din Ucraina, Belarus, Lituania, Letonia, Armenia, solişti printre care Z.SOTKILAVA, D.HVOROSTOVSKI, A.DNIŞEV, E.OBRAZŢOVA, I.ARHIPOVA, Iu.BAŞMET, I.OISTRAH, E.VIRSALADZE, V.GORNOSTAEVA, V.KRAINEV, N.PETROV. Oaspeţi frecvenţi ai Sălii cu Orgă din Chişinău au fost organiştii E.LISIŢINA, O.IANCENKO, V.STAMBOLŢIAN, cel mai ataşat de orga din Chişinău fiind H.GRODBERG. Pe parcursul anilor la Sala cu Orgă din Chişinău au activat ca organişti permanenţi Svetlana BODIUL (stabilită actualmente la Malta), Olga BABAGIAN (stabilită în România) şi Marina ZAGORSCHI (stabilită în Germania). De la inaugurarea sălii până în prezent aici evoluează organista Anna STREZEVA. În ultimii ani Sala cu Orgă din Chişinău găzduieşte numeroşi interpreţi şi colective artistice din străinătate: Franţa, Germania, Italia, Spania, România, Cehia, SUA, China, Canada, Cuba, Brazilia, Israel, Turcia, Elveţia, Coreea de Sud, Polonia, Bulgaria, Ungaria, Marea Britanie... Strălucite au fost evoluările pe scena Sălii cu Orgă ale celebrilor interpreţi - pianiștilor O.MAISENBERG (Austria), V.SVERDLOV-ASHKENAZY, E.KUNZ  și S.KUZNEȚOV (Rusia), H.MIHAIL (România), S.PEDRONI (Italia),  violoniştilor A.MUSAHODJAEVA (Kazahstan), M.IAŞVILI (Georgia), O.KRYSA (SUA), L.ISAKADZE (Georgia-Germania), G.CROITORU și A.TOMESCU (România), violonceliştilor C.FLOREA (România-Germania), B.ANDRIANOV, N.GUTMAN,  A.KNYAZEV (Rusia), A.NICULESCU (România-Germania),  A.IONIȚĂ  (România), a numeroşilor organiști, printre care László FASSANG și Janos PALUR (Ungaria),  Pavel KOHOUT (Cehia), Jan  BOKSZCZANIN  (Polonia),  Olivier LATRY, organistul titular  al  Catedralei  Notre  Dame de Paris (Franța),  Juan de la RUBIA, organistul titular al Catedralei Sagrada Familia din Barcelona (Spania), precum și chitarişti, acoredeoniști, instrumentiști aerofoni, cântăreți  de  operă  etc. Aici se desfăşoară în fiecare an diverse festivaluri, concursuri, expoziţii, printre cele mai importante manifestări culturale de acest gen fiind Festivalul Internaţional de Muzică „Mărţişor", Festivalul  Internațional  ”J.S.Bach”, Festivalul Internaţional „Nopţile pianistice", Zilele Muzicii Noi, concursuri naţionale şi internaţionale ale instrumentiştilor şi vocaliştilor, etc. În Sala cu Orgă se organizează, de asemenea, concerte guvernamentale pentru delegaţii şi oaspeţi din străinătate. Printre spectatorii sălii sunt şi foarte mulţi turişti şi oaspeţi ai capitalei, care vin să viziteze acest monument de arhitectură şi să audieze orga din Chişinău. Conform statutului Sălii cu Orgă, pe scena ei evoluează preponderent laureaţi ai concursurilor internaţionale şi interpreţi cu titluri onorifice. În acelaşi timp, o deosebită atenţie se acordă tinerilor interpreţi, pentru promovarea cărora se organizează o serie de concerte cu genericul „Tinere talente".

Sala cu Orgă din Chişinău se deosebeşte printr-o acustică perfectă, fapt ce permite să se realizeze diverse înregistrări, multe concerte desfăşurate în această sală fiind transmise în direct de către Compania Teleradio-Moldova şi de posturile de radio şi televiziune particulare. Sala cu Orgă este dotată şi cu instrumente muzicale valoroase, printre care 6 clavecine, pianele de concert „Yamaha", „Bechstein", „Steinway". Instituția Concertistică Națională Sala cu Orgă din Chişinău dispune de o secţie artistică, înzestrată cu utilaj modern. În această secţie se produc panouri  publicitare, afişe de concert, se realizerază programe de sală care conţin informaţii despre interpreţi şi poze ale acestora, precum şi adnotări despre creaţiile intepretate în concert.

Pe parcursul anilor, conducătorii Sălii cu Orgă din diferite perioade - Mihail MURZAC, Ludmila TANMOŞAN, ș.a., precum şi Larisa ZUBCU, actualul director au contribuit la prosperarea acestei instituţii culturale. Majoritatea oaspeţilor din străinătate, care au avut ocazia să viziteze această instituţie de cultură sau să evolueze pe scena ei rămân încântaţi, susţinând că Sala cu Orgă din Chişinău este una dintre cele mai frumoase săli de concerte din Europa, poate chiar din întreaga lume. Incontestabil, Sala cu Orgă din Chişinău este o veritabilă bijuterie şi constituie mândria poporului şi a ţării noastre.