CONCURSUL ”ANTONINA LUCINSCHI”

CONCURSUL ”ANTONINA LUCINSCHI”

25-28 septembrie 2017
25 Septembrie 2017

Comitetul  organizatoric  al  Concursului  Național  al  Tinerilor  Instrumentiști  ”Antonina  Lucinschi”  anunță  pregătirea  pentru  cea  de-a  unsprezecea  ediție.

Vă  atenționăm  că  scopul  acestui  concurs  este  descoperirea  talentelor  de  la  cea  mai  fragedă  vârstă  și  nu  întrecerea  în  măiestria  interpretativă  acumulată  timp  de  2-3  ani  de  studii.  Școala  bună  încă  nu  e  un  garant  pentru  succes,  însă  un  talent  descoperit  și  susținut  la  timp  pe  viitor  poate  obține  rezultate  extraordinare.  De  aceea,  vă  îndemnăm  să  participați  cât  mai  activ  la  acest  concurs.  Cu  siguranță,  în  școlile  de  muzică  din  cele  mai  îndepărtate  localități  sunt  copii  talentați.  Vă  rugăm,  dați-le  o  șansă !

I. Regulament

1.  Concursul  Naţional  al  Tinerilor  Instrumentişti    “Antonina Lucinschi”  se  organizează  în  memoria  Antoninei  Lucinschi  -  iniţiatoarea  şi  sufletul  Fundaţiei  “Brânduşele  speranţei”,  scopul  căreia  a  fost  susţinerea  şi  promovarea  copiilor  talentaţi  din  ţara  noastră.  Aceleaşi  scopuri  le  urmăreşte  şi  concursul  în  cauză.

2.  Concursul  se  desfăşoară  anual  la  sfârșitul  lunii  septembrie  (26-29 septembrie 2016)

3.  Concursul  este  de  gen  academic  şi  cuprinde  4  compartimente :  Acordeon,  baian;  Instrumente  aerofone  (inclusiv  percuție);  Instrumente  cu  coarde  (vioară,  violoncel);  Pian

4.  Limita  de  vârstă  a  concurenţilor  este  până  la  12  ani  împliniți.

         5.  Concursul  se  desfăşoară  în  2  etape :  prima – eliminatorie,  a  doua  - finală,  la  care  se  stabilesc  câştigătorii  şi  premiile.

         6.  Concurenţii  sunt  elevi  ai  şcolilor  de  muzică,  ai  liceelor de  muzică  şi  de  arte  din  toată  ţara. 

7.  Concursul  nu  presupune  nici  o  taxă  de  participare  pentru  concurenţi.

8. Însă,  toate  cheltuielile  ce  ţin  de  drum,  cazare,  masă  pentru  participanţii  dinafara  oraşului  se  achită  din  contul  concurentului. 

          9.  Programul  muzical  se  stabileşte  conform  cerinţelor  concursului  (vezi  p.III -  Cerinţe  pentru  programul  muzical),  se  indică   în  fişa  de  participare  la  concurs  şi  se  interpretează  din  memorie.

        10.  Concurenţii  sunt  însoţiţi  de  corepetitorii  săi  sau  vor  evolua  cu  maestrul  de  concert  propus  de  comitetul  organizatoric  al  concursului  (în  fişa  de  participare  se  indică  numele  concertmaistrului  sau  solicitarea  pentru  un  concertmaistru).

        11.  Înscrierea  la  concurs  se  face  în  baza  fişei  de  participare  (vezi  p.II - Condiţii  de  participare).

        12. Juriul  concursului  este  stabilit  de  către  comitetul  organizatoric  şi  este  unul  competent  în  domeniul  respectiv.

        13. Valoarea  premiilor,  diplomele  şi  alte  distincţii  se  stabilesc  de  către  comitetul  organizatoric  şi  se  decernează  conform  deciziei  juriului  (vezi  p.IV – Distincţii). 

        14.  Piesa  obligatorie,  dacă  aceasta  este  concret  stabilită,  se  pune  la  dispoziţia  concurentului   gratuit  în  urma  adresării  acestuia  la  comitetul  organizatoric.

II.  Condiţii  de  participare

            1.  Înscrierea  la  concurs  se  face  în  baza  fişei  de  participare,  formularul  căreia  se  anexează  la  acest  regulament  (poate fi  multiplicat)  sau  poate  fi  găsit  la  sediul  comitetului  organizatoric.  Comitetul  organizatoric  oferă  gratuit  formularele  fişelor  de  participare.  Informaţii  la  telefonul  +373 22  22-54-71,  telefon / fax  +373 22 22-51-51

            2.  Fişele  de  participare  completate  se  prezintă  la  sediul  comitetului  organizatoric    sau  prin  poştă  la  adresa:  I.S. Sala  cu  Orgă;  Bd. Ştefan  cel  Mare  şi  Sfânt,  81;  Chişinău  2012;  Pentru  Concursul  “ANTONINA  LUCINSCHI”

            3.  Data  limită  a  prezentării  fişei  de  participare  este  30  august.

            4.  La  fişa  de  participare  se  anexează  copia  certificatului  de  naştere  şi  o  fotografie  de  paşaport.

            5.  Participanţii  sunt  aşteptaţi  începând  cu  data  de  25  septembrie,  ora  10.00  la  Muzeul  Național  de  Artă  al  Moldovei,  unde  va  avea  loc  înregistrarea  concurenților. 

            6.  Deschiderea  oficială  a  concursului  şi  tragerea  la  sorţi  va  avea  loc  în  data  de  26  septembrie,  ora  11.00  la  Muzeul  Național  de  Artă  al  Moldovei. 

            7.  Concursul  se  va  desfăşura  conform  următorului  program :

Etapa  I,  eliminatorie  -  în  data  de  26  septembrie,  ora  10.00

Etapa  II,  finală  -  în  data  de  27  septembrie,  ora  10.00

Decernarea  premiilor  şi  concertul  de  gală  -  în  data  de  28  septembrie,  ora  18.00.

 

III. Cerinţe  pentru  programul  muzical 

Nu  se  admit  2  creaţii  de  acelaşi  compozitor !

1. ACORDEON  (baian) :

Etapa I  (durata – limită  15   minute)

1. Piesă  polifonică  (sau  cantilenă)

2. Piesă  de  compozitor  autohton   (la  alegere)

 

Etapa  II  (durata – limită  12  minute)

1. Formă  amplă  -  sonatină,  temă  cu  variaţiuni,  rondo

2. Studiu   sau   piesă  de  virtuozitate  (se  admite  populară)

 

2. INSTRUMENTE  AEROFONE (inclusiv  percuție) :

Pentru  începători  -  se  admite  un  program  la  alegere  liberă  (fără  formă  amplă)  !

Etapa I  (durata – limită  12   minute)

1. Formă  amplă  -  Sonată   (partea  I  sau  II+III)

2. Piesă   de  compozitor  autohton  (la  alegere)

 

Etapa  II  (durata – limită  12  minute)

1. O  mişcare  din  Concert  (cu  cadenţă)

2. Piesă  de  virtuozitate

 

3. INSTRUMENTE  CU  COARDE  (Vioară,   Violoncel) :

Etapa I  (durata – limită  15   minute)

1. Studiu  la  alegere

2. Piesă  de  compozitor  autohton  (la  alegere)

 

Etapa  II  (durata – limită  15  minute)

1. Formă  amplă  -  Concert (partea  I  sau   părţile  II+III)

2. Piesă  de  virtuozitate

4. PIAN :

Etapa I  (durata – limită  15   minute)

1. Piesă  polifonică

2. Piesă  de  compozitor  autohton   (la  alegere)

 

Etapa  II  (durata – limită  12  minute)

1. Formă  amplă  -  Sonată   (patrea  I  sau  părţile  II+III)  sau  Temă  cu  variaţiuni

2. Studiu   sau  piesă  de  virtuozitate

IV. Distincţii

        1.  Concursul  presupune  câte  3  premii  la  fiecare  compartiment,  însă  un  premiu  de  aceeaşi  valoare  poate  fi  obţinut  de  interpreţi  la  diferite  instrumente  din  acelaşi  compartiment  (şi  de  clarinetist  şi  de  flautist,  de  exemplu).

 

2.  Concurenţii,  care conform  punctelor  acumulate  se  vor  plasa  pe  primele  3  locuri,  vor  primi  diplome  cu  titlul  de  “Laureat  al  Concursului  Naţional”,  medalii  şi  premii  în  formă  de  cadouri  de  valoare.    

3.  Concurenţii,  care  conform  punctelor  acumulate  se  vor  plasa  pe  locurile  IV  şi  V  vor  primi  diplome  cu  titlul  de  “Diplomat  al  Concursului  Naţional”

        4.  Concurenţii,  care  vor  fi  admişi  la  etapa  II  a  concursului  vor  primi  diplome  de  participare.

        5.  În  dependenţă  de  nivelul  interpretativ  al  concurenţilor  juriul  are  dreptul  să  acorde  2  premii  pentru  un  loc  sau  să  nu  acorde  nici  un  premiu  pentru  un  loc. 

6.  Pe  parcursul  desfăşurării  concursului  organizatorii  sau  sponsorii  concursului  au  dreptul  să  propună  distincţii  suplimentare  pentru  anumite  merite  în  formă  de  premii  speciale  -  cadouri,  valoarea  cărora  o  stabilesc  iniţiatorii  acestor  premii. 

7.  În  caz  că  sponsorii,  organizatorii  sau  membrii  juriului  doresc  să  decerneze  unul  sau  mai  multe  premii  speciale,  concurenţii,  cărora  se  vor  decerna  aceste  premii  vor  primi  şi  o  diplomă  cu  titlul  “Laureat  al  Premiului  Special”  în  care  se  va  indica  meritul  pentru  care  se  decernează  acest  premiu.