Prima pagină   |    Harta site-ului   |    Contacte

     Română      English
Prima pagină  »  Achiziții
Achiziții

APROBAT:

Director general Larisa  ZUBCU

 

 

PLAN DE ACHIZIȚII PENTRU ANUL 2024

 

I.P.SALA  CU  ORGĂ

 

 

Nr. d/o

Denumirea

obiectului de achiziție Cod CPV

Cod CPV

Valoarea estimată, fără TVA

Lei MD

Procedura de achiziție aplicabilă

Perioada desfășurării procedurii de achiziție.

Trimestru

SERVICII

1.      1.

Servicii poștale

64100000-7

1 000,00

Valoare Mică

I-IV

2.      2.

Asistență și consultanță informatică

pentru programul contabil

72212440-5

14 400,00

Valoare Mică

I-IV

3.      3.

Asistență       și      consultanță                     în

domeniul achizițiilor publice

79418000-7

20 000,00

Valoare Mică

I-IV

4.      4.

Administrare tehnică și menținere a

SIA e-bilete

72212440-5

18 000,00

Valoare Mică

I-IV

 

5.      5.

Asistență           și                          consultanță informatică pentru utilajul și tehnica de calcul

(copiatoare, imprimante, calculatoare)

 

72500000-0

 

      113 000,00

 

Valoare Mică

 

I-IV

6.      6.

Dezvoltarea          și                              asigurarea funcționării     paginii     oficiale                       în

rețeaua internet

72420000-0

3 000,00

 

Valoare Mică

I-IV

7.      7.

Servicii editoriale

79970000-4

12 000,00

Valoare Mică

I-IV

8.      8.

Servicii de întreținere și reparație

(alimentare cartușe)

30125110-5

13 000,00

Valoare Mică

I

9.      9.

Servicii de telecomunicație

64227000-3

7 300,00

Valoare Mică

I

10.  10.

Servicii de transport aerian

60400000-2

117 500,00

Valoare Mică

I-IV

11.   

Ediții periodice

22200000-2

14 000,00

Valoare Mică

I

12.  15.

Servicii de cazare

98341000-5

133 000,00

Valoare Mică

I-V

13.  16.

Servicii de formare  profesională

79632000-3

10 000,00

Valoare Mică

I-IV

14.  21.

Servicii de verificare și întreținere a

echipamentelor de măsurare.

50411000-9

600,00

Valoare Mică

III

15.  22.

Servicii de reparare și întreținere a echipamentului tehnic.

50750000-750800000-3

5 000,00

Valoare Mică

I-IV

16.   

Servicii de deservire a sistemelor

anti incendiare

50413200-5

48 000,00

Valoare Mică

I-IV

17.   

Servicii cadastrale

71354300-7

1 000,00

Valoare Mică

I-IV

18.   

Servicii bancare

66110000-4

27 600,00

Valoare Mică

I-IV

19.   

Servicii  de  auditare  a  activității

întreprinderii

79212100-4

60 000,00

Valoare Mică

II

20.   

Servicii de întreținere a gospodăriei

50000000-5

17 000,00

Valoare Mică

I-IV

21.   

Servicii         de        închiriere                     a echipamentului                     tehnic pentru

desfășurarea spectacolelor

92312000-1

100 000,00

 

Licitație restrânsă

I-IV

22.   

Servicii        de        organizare                    a

evenimentelor cultural – artistice naționale ale Ministerului Culturii

79953000-9

79956000-0

400 000,00

Negociere fără publicare

I

23.   

Servicii publicitare

79341000-6

53 000,00

Valoare Mică

I-IV

24.   

Servicii  de  furnizare  a  energiei

electrice pentru anul 2023

65310000-9

212 000,00

Negociere fără publicare

I-IV

25.   

Servicii de alimentare cu apă și

canalizare pentru anul 2023

65100000-4

13 500,00

Negociere fără publicare

I-IV

26.   

Servicii de furnizare a energiei termice pentru anul 2023

65000000-3

295 000,00

Negociere fără publicare

I-IV

27.   

Servicii de salubritate pentru anul

2023

90512000-9

15 000,00

Valoare Mică

I-IV

BUNURI

1.

Plicuri

30199230-1

200,00

Valoare Mică

I

2.

Aranjamente floristice

03121200-7

50 000,00

Valoare Mică

I-IV

3.

Materiale promoționale

22462000-6

119 000,00

Valoare Mică

I-IV

4.

Hârtie pentru tipar

30197642-8

6 000,00

Valoare Mică

I-IV

5.

Rechizite de birou

39162110-9

8 000,00

Valoare Mică

I-IV

6.

Mărfuri de uz gospodăresc (pentru

întreținerea curățeniei în clădire)

39800000-0

10 000,00

Valoare Mică

I-IV

7.

Tehnică de calcul

30141200-1

30121400-7

30213100-6

20 000,00

 

Valoare Mică

II

9.

Sistem Informațional Automatizat

pentru e-vânzări bilete

48110000-2

20 000,00

Valoare Mică

II

10.

Apă potabilă

41110000-3

10 000,00

Valoare Mică

I-IV

11.

Produse alimentare

15800000-6

15 000,00

Valoare Mică

I-IV

12.

Medicamente, dezinfectanți, măști

și mănuși de protecție

33600000-6

3 200,00

Valoare Mică

I

13.

Aparate de uz casnic

39700000-9

20 000,00

Valoare Mică

III

LUCRĂRI

1

Reparații curente

45400000-1

78 000,00

Valoare Mică

III

 

 

Grupul de lucru pentru achiziții publice: Semnat

 

APROBAT:

Director general Larisa  ZUBCU

 

 

NECESARUL DE APROVIZIONARE PENTRU ANUL 2024

 

I.P.SALA CU ORGĂ

 

 

Nr.

d/o

Denumirea

serviciilor / bunurilor / lucrărilor

Caracteristici şi condiții de calitate

U.M.

Cantitate

SERVICII

1.

Servicii poștale

Expedieri poștale și curierat

luni

12

2.

Asistență și consultanță informatică

pentru programul contabil

Mentenanță curentă

luni

12

3.

Asistență și consultanță în domeniul

achizițiilor publice

Organizarea         și         desfășurarea

procedurilor de achiziție publică

unit

5

 

4.

Asistență și consultanță informatică pentru utilajul și tehnica de calcul

(copiatoare, imprimante, calculatoare)

Mentenanță curentă

luni

12

5.

Dezvoltarea și asigurarea funcționării

paginii oficiale în rețeaua internet

Mentenanță curentă

luni

12

6.

Administrare tehnică și menținere a SIA e-bilete

Mentenanță curentă

luni

6

7

Servicii editoriale

Calendare,         Flaiere,         invitații,

felicitări, bilete, bannere, etc

unit

20000

 

8

 

Servicii de întreținere şi reparații

Alimentarea și regenerarea

cartușelor. Repararea imprimantelor, calculatoarelor și alt echipament tehnic.

 

unit

 

10

9.

Servicii de telecomunicație

Telefonie fixă, mobilă și internet

mobil

luni

12

10.

Servicii de transport aerian

Bilete avia

unit

25

11.

Ediții periodice

Abonare    ”Contabilitate  și  audit”,

”Monitor oficial”, etc.

luni

12

12.

Servicii de cazare

 

cam.

25

13.

Servicii de formare profesională

Seminare de instruire

sem

5

14.

Servicii de reparare și întreținere a

Echipament tehnic

unit

5

15.

Servicii  de  deservire  a  sistemelor

antiincendiare

Mentenanță curentă

luni

12

16.

Servicii cadastrale

Înregistrare imobil, extrase, etc.

unit

2

17.

Servicii bancare

Comision bancar

luni

12

18.

Servicii de întreținere a gospodăriei

Electricitate,     apă     și     canalizare,

încălzire, etc.

luni

12

19.

Servicii de închiriere a echipamentului tehnic            pentru            desfășurarea

spectacolelor

Iluminat          artistic,          proiecție, sonorizare.

concerte

10

20.

Servicii de organizare a evenimentelor cultural – artistice naționale ale Ministerului Culturii

Festivalul Internațional de Muzică

„Mărțișor 2024”.

concerte

5

21.

Servicii      de     furnizarea      energiei

electrice pentru anul 2024

Consum curent

luni

12

22.

Servicii  de  alimentare  cu  apă  și

canalizare pentru anul 2024

Consum curent

luni

12

23.

Servicii de furnizarea energiei termice

pentru anul 2024

Consum curent

luni

6

24.

Servicii  de  salubritate  pentru  anul

2024

Consum curent

luni

12

BUNURI

1.

Plicuri

 

unit

200

2.

Aranjamente floristice

Flori vii

buchete

100

3.

Materiale promoționale

Calendare,    pixuri,    mape,    carnet,

creioane și pungi cu logo, invitații,

bilete, bannere, afișe, etc

unit

1200

4.

Hârtie pentru tipar

A4, A3, 80g/m2

cutii

40

5.

Rechizite de birou

 

luni

10

6.

Mărfuri de uz gospodăresc (pentru

întreținerea curățeniei în clădire)

Hârtie igienică, detergenți sanitari,

veselă de unică folosință, etc

luni

12

7.

Tehnică de calcul

Imprimantă, calculatoare, notebook,

copiatoare.

unit

5

9.

Sistem     Informațional     Automatizat

pentru e-vânzări bilete

Soft informațional

unit

1

10.

Apă potabilă

Butelii de apă 19,0 litri, 5,0 litri, 0,5

litri

butelii

200

11.

Produse alimentare

Ceai, cafea, zahăr, etc

unit

90

12.

Medicamente, dezinfectanți, măști și

mănuși de protecție

Medicamente, dezinfectanți, măști și

mănuși de protecție.

unit

5000

13.

Aparate de uz casnic

Aspirator, etc.

unit

1

LUCRĂRI

1.

Reparații curente

Lucrări de reparație curentă

unit

1

 

 

 

Grupul de lucru pentru achiziții publice: SEMNAT

 Prima pagină  »  Achiziții


Arhiva Spectacole

FLAUTUL FERMECAT
joi, 23 mai 2024
Ora 18:00
GRAI ROMÂNESC
sâmbătă, 25 mai 2024
Ora 18:00
FESTIVALUL MUZICII NOI
luni, 27 mai 2024
Ora 18:00
CONCERT LA BĂLȚI
miercuri, 29 mai 2024
Ora 16:00

 


 

 

 

 

 

PARTENERI

 © 2024 IP Sala cu Orgă - Centru Naţional al Muzicii Academice, Chişinau, Moldova   |   Site elaborat de Andrei Madan
PAGINA ÎN SUS